Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng 2014

09:45:00 - 10/03/2014

Năm 2014, có một số cải tiến trên hồ sơ ĐKDT, trong đó, mục 4 và 14 chỉ dành cho thí sinh dự thi liên thông.

HƯỚNG DẪN
LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Năm 2014

Năm 2012 là năm đầu tiên mã ngành tuyển sinh được sử dụng thống nhất với mã ngành đào tạo, bao gồm 7 ký tự. Năm 2014, có một số cải tiến trên hồ sơ ĐKDT, trong đó, mục 4 và 14 chỉ dành cho thí sinh dự thi liên thông. Năm 2014, có một số thay đổi trên hồ sơ đăng ký dự thi phù hợp với một số thay đổi trong chính sách tuyển sinh. Để có bộ hồ sơ ĐKDT chính xác nhất, thí sinh có thể tham khảo hướng dẫn sau.

 

Hồ sơ đăng ký dự thi năm 2014, gồm:

-          Một túi đựng hồ sơ: mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ; mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ ĐKDT.

  • Phiếu số 1: mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường đại học.

-          Phiếu số 2: mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.

Trình tự làm hồ sơ đăng ký dự thi:

  • Trả lời được các câu hỏi: Bạn dự định thi khối nào? Ngành nào? Trường nào?
  • Tra cứu thông tin trong quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014” hoặc trang web http://thi.moet.gov.vn/ và trang web của các trường để để biết trường có tổ chức thi hay không, biết mã ngành, tên ngành, tên chuyên ngành, mã trường dự thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý mã ngành đăng ký dự thi và cách ghi tên chuyên ngành theo quy định của từng trường.
  • Tra cứu danh mục mã trường THPT và tương đương năm 2014, Danh mục đơn vị ĐKDT năm 2014 của các Sở Giáo dục và Đào tạo để biết mã ban tuyển sinh, mã tỉnh, mã quận/huyện, mã trường THPT, mã đơn vị ĐKDT.
  • Đọc hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014 (ở mặt sau của phiếu số 2).

-          Lưu ý: Mục 4 và 14 chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐ nghề, CĐ muốn học liên thông. Các thí sinh khác không ghi gì vào 2 mục này. Các trường tuyển sinh theo ngành, thí sinh không cần ghi gì vào “chuyên ngành”.

  • Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học và cao đẳng, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này)                                         

 

2. Trường đăng ký dự thi                                                                  

Tên trường:

Q

S

Q

 

A

 

 

 

D

5

1

0

6

0

2

 

 

ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG TPHCM)

Ký hiệu trường

Khối khi

Mã ngành

Tên ngành:.........................Chuyên ngành (để trống nếu trường tuyển sinh theo ngành):....................

Tham gia kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT

 

Tham gia đề án tuyển sinh riêng của Trường

 

 

Lưu ý:

•      Mã ngành gồm 7 chữ số.

•      Đối với trường hợp ngành, trường vừa tuyển sinh chung, vừa tuyển sinh riêng, thí sinh làm theo hướng dẫn của trường.

•      Nếu thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH Quốc tế thì Mục 3 để trống.

•      Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (là tên trường có tổ chức thi)-không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D580201 của trường ĐH Dân lập Văn lang. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi – ví dụ: trường ĐH Quốc tế. Khi đó:

-          Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Quốc tế- ĐHQG TPHCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: QSQ, khối thi: A, không ghi mã ngành.

-          Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

-          Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

•      Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xoá.

•      Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La mã (I, II, III,…).

 

3. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 này (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

 

Tên trường có nguyện vọng học:

D

V

L

 

 

A

 

 

 

D

5

8

0

2

0

1

 

 

TRƯỞNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

Ký hiệu trường

Khối khi

Mã ngành

Tên ngành:.........................Chuyên ngành (để trống nếu trường tuyển sinh theo ngành):....................

 

1

 4. Thí sinh dự thi liên thông lên CĐ hoặc ĐH thì đánh dấu X vào ô bên phải

 

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

 

Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

0

 

LÊ ANH THI

 

 

0

5

 

0

6

 

9

6

ngày

 

tháng

 

năm

 

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

7. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP)     Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8. Dân tộc (Ghi bằng chữ)                  Kinh

 

0

4

 

9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03,         , 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

 

0

2

1

0

Mã tỉnh

Mã huyện

 

10. Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, xã /phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 20/B25 Đường 3/2 P. 12 Q.10, TP.HCM

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

 

0

2

0

5

6

0

2

0

5

6

0

2

0

5

6

Mã tỉnh

Mã trường

 

Năm lớp 10: THPT Gia Định, 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh, TPHCM

Năm lớp 11: THPT Gia Định, 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh, TPHCM

Năm lớp 12: THPT Gia Định, 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh, TPHCM

 

12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong 3 năm THPT hoặc tương đương, học ở KV nào lâu hơn thì hưởng ưu tiêu của KV đó) (KV1, KV2-NT, KV2,              )

13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

 

 
 

2

0

1

4

 

 

 

 

14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ (đối với thí sinh dự thi liên thông)

 

2

0

1

1

 

Tên trường (TCCN, CĐN, CĐ): CĐ nghề Sài Gòn…………………………..Năm tốt nghiệp

 

 

 

5

6

 

15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Gia Định,      Mã đơn vị ĐKDT

 

 

16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng ghi H vào ô (nếu không thì để trống)

 

0

0

0

1

1

3

5

7

8

8

9

1

 

17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)

18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?     Lê Anh Thi, 20/B25 Đường 3/2 P. 12 Q.10, TP.HCM. Điện thoại liên hệ (nếu có) 08.38029817. Email: lathi@yahoo.com.vn

 

  • Thí sinh dự thi vào trường tuyển sinh riêng ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo qui định của trường. Các giấy tờ này sẽ nộp bổ sung trước thời hạn qui định của từng trường.

-          Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của Công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với Phiếu số 1 và Phiếu số 2.

 

Hồ sơ hoàn tất gồm:

•      Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

•      Bản sao (có công chứng) các giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...), các giấy tờ theo yêu cầu của trường tuyển sinh riêng (nếu có).

•      2 ảnh chân dung cỡ 4´6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

•      Nếu dự thi vào những trường tuyển sinh riêng cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu so với yêu cầu của trường (như học bạ, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông...) vào phần cuối của phiếu đăng ký dự thi. Các giấy tờ này phải nộp bổ sung cho trường trước thời hạn qui định của từng trường.

 

•      Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên và địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).

•      Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh …).

•      Đối với thí sinh (TS) có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các Sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của TS để các trường này có đầy đủ thông tin của TS như những trường tổ chức thi.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về ngành học hoặc xác định sở thích nghề nghiệp, năng lực học tập để chọn ngành phù hợp tại trang web http://thi.moet.gov.vn hoặc http://career.vnuhcm.edu.vn/.

Theo Mực TímTin khác của Học đường